Web development

DNAklik is specialist in het ontwikkelen van websites met grote verzamelingen informatie. Met een gebruiksvriendelijk CMS en intuïtieve navigatie.

Content plaatsen en onderhouden

Het up-to-date houden van de content speelt een belangrijke rol in het uiteindelijke succes van de website. Dit kan afhankelijk zijn van de tijd die redactieleden aan de website kunnen besteden. Een ander belangrijk aspect is de beschikbaarheid en volledigheid van de content. Om de bezoeker interessante informatie te kunnen bieden in grote verzamelingen content is het nodig dat de content voorzien wordt van kenmerken waarop gezocht kan worden. Redactieleden moeten dus genoeg kennis en tijd hebben van de informatie om tot een goede indeling te komen. Is dit niet zo dan moet nagedacht worden over alternatieve oplossingen om de informatie toegankelijk te maken.

DNAklik kan met ideeën komen om de website voor bezoekers aantrekkelijker te maken, bijv. door de participatie van bezoekers te bevorderen of door informatie beter toegankelijk te maken d.m.v. alternatieve navigatietechnieken.

Bij de ontwikkeling van een creatieve oplossing blijft de interactie met de bezoekers centraal staan. De navigatie moet intuïtief zijn en handelingen die een bezoeker kan verrichten moeten efficiënt verlopen.

Content plaatsen

DNAklik heeft veel ervaring met het plaatsen van content uit externe bronnen. M.b.v. XML conversies kan data geplaatst worden in de website of beschikbaar gemaakt worden voor externe bronnen.

Gebruikers en content met DNA

Voor websites die veel content (gaan) bevatten heeft DNAklik een programma ontwikkeld die gebruikers en de content van een soort DNA voorzien. De handelingen die de bezoeker op de website verricht, stellen zijn DNA samen. Het DNA van de content wordt samengesteld door de uitwisseling van DNA met bezoekers. Dit systeem maakt het mogelijk om gebruikers met elkaar te verbinden, content te personaliseren en aanbevelingen te doen.