Verduurzaming kantine

Als we kijken naar de verduurzaming van de kantine dan is de voor de hand liggende gedachte dat je kijkt naar het afval en of dat op de juiste manier wordt verwerkt. Het afval dat ontstaat is echter geheel afhankelijk van het producten aanbod. Daarom gaan we bij deze inventarisatie eerst het aanbod bekijken en per product groep bekijken welke milieu aspecten een rol spelen en welke eventuele acties genomen kunnen worden om de milieu vriendelijkheid te verbeteren.

De volgende aspecten worden in dit rapport onderzocht:

  • Verpakkingen assortiment
  • Het assortiment
  • De afvalverwerking

In een apart rapport wordt gekeken naar het elektriciteitsverbruik van apparatuur in de keuken en de isolatie van het gebouw.

Verpakkingen

We gaan aan de hand van het producten aanbod bepalen welke verpakkingen schadelijk zijn voor het milieu. Bij deze scan gaat het vooral om kunststof verpakkingen die niet bij het plastic afval mogen omdat ze onmogelijk zijn te recyclen. Denk aan het knijpzakje voor fruitpuree of yoghurt, aan de chipszak, of het ketchupzakje bij je friet. Met het restafval gaan ze linea recta de verbrandingsoven in. Dat levert energie op, maar de grondstof verdwijnt in de lucht, als CO2. Daarnaast ontstaan tijdens verbranding nieuwe afvalstromen, zoals o.a. vliegas, bodemas, slakken en rook. Al deze reststoffen kunnen hoge concentraties zeer giftige bestanddelen zoals zware metalen en dioxinen bevatten.

Producten

De bereiding of productie van bepaalde producten kan veel CO2 of milieuschade met zich meebrengen. Algemeen bekend is inmiddels dat bij de productie van vlees veel CO2 vrijkomt. Misschien zijn er nog andere producten waarbij bij de productie veel CO2 vrijkomt of zijn er producten die op een andere manier milieu schade toebrengen. Natuurlijk onderzoeken we in eerste instantie alleen producten die op grote schaal verkocht worden.

Afval verwerking

Hier wordt gekeken hoe het afval op dit moment verwerkt wordt. Wat gebeurt er met voornamelijk de verpakkingen van de producten en is er milieu winst te behalen door afval beter te gaan scheiden?

Team-fit

Op dit moment zijn we ook een initiatief getart om ons kantine aanbod gezonder te maken. We worden hierbij ondersteund door Team:fit. Bij de Team:fit aanpak is een belangrijk onderdeel het aanbieden van vervangende consumpties voor producten die veel calorieën bevatten. Helaas blijkt dan dat de gezonde alternatieven nogal eens in milieubelastende verpakkingen zitten.